آئين معرفي كتاب «دُماب» در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران برگزار شد.


ه گزارش ليزنا،آئين معرفي كتاب «دُماب» تاليف يداله ميرزايي و با پژوهش سميرا ميرزايي و شهرداد ميرزايي روز چهارشنبه 1 تيرماه،‌ ساعت 16 در مركز همايش هاي بين المللي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران سالن قلم برگزار شد. «دُماب» مجموعه پژوهش هايي درباره فرهنگ و تاريخ روستاي دُماب از توابع استان اصفهان است كه در هفت جلد و 2163 صفحه به چاپ رسيده است

(تاريخ درج 1401/4/6 آخرين بروزرساني 1401/4/6)
فایلهای پیوست

پنج كتاب ويژه طرح كتابخوان ماه تير 1401 معرفي شد

منابع طرح كتابخوان ماه، ويژه تير 1401 با ارائه كتاب هاي «امام امين»، «پرنده هاي ابراهيم»، «پسرك نازنين»، «جاودانه تاريخ»....

آئين معرفي كتاب «دُماب» در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران برگزار شد.

ه گزارش ليزنا،آئين معرفي كتاب «دُماب» تاليف يداله ميرزايي و با پژوهش سميرا ميرزايي و شهرداد ميرزايي روز چهارشنبه 1 تيرما....

پورتال كتابخانه دانشگاه صنعتي سيرجان به روز رساني شد.

پورتال كتابخانه دانشگاه صنعتي سيرجان توسط شركت مهندسي ارتباطات پيام مشرق به روز رساني شد.

فهرست