پورتال كتابخانه دانشگاه صنعتي سيرجان به روز رساني شد.


پورتال كتابخانه دانشگاه صنعتي سيرجان توسط شركت مهندسي ارتباطات پيام مشرق به روز رساني شد.

1401/4/6
فایلهای پیوست

پنج كتاب ويژه طرح كتابخوان ماه تير 1401 معرفي شد

منابع طرح كتابخوان ماه، ويژه تير 1401 با ارائه كتاب هاي «امام امين»، «پرنده هاي ابراهيم»، «پسرك نازنين»، «جاودانه تاريخ»....

آئين معرفي كتاب «دُماب» در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران برگزار شد.

ه گزارش ليزنا،آئين معرفي كتاب «دُماب» تاليف يداله ميرزايي و با پژوهش سميرا ميرزايي و شهرداد ميرزايي روز چهارشنبه 1 تيرما....

پورتال كتابخانه دانشگاه صنعتي سيرجان به روز رساني شد.

پورتال كتابخانه دانشگاه صنعتي سيرجان توسط شركت مهندسي ارتباطات پيام مشرق به روز رساني شد.

فهرست