اطلاعات تماس
 آدرس سیرجان - ابتدای جاده بافت
 تلفنهای سازمان5236901
 تلفکس5236900
 صندوق پستیxxxx/xxx
 پست الکترونیکیlibrary@sirjantech.ac.ir